• servers_22
  • ibmserver1

תקשורת ואבטחת מידע

תקשורת ואבטחת מידע (הגדל)

 

Octally מעמידה לשירות לקוחותיה את מיטב מומחי התקשורת ואבטחת המידע במגוון רחב של תחומים ומוצרי אבטחה ניהול פרויקטים, סקרי סיכונים, ייעוץ תיכנון ואינטגרציה של פתרונות תקשורת ואבטחת מידע . 

 

טכנולוגיות: L2/L3/L4 LAN&WAN Networking and Load Balancers Firewalls, IPS, WAF, Anti-X, DLP, Proxy 

 

לחברתנו נסיון רב, עשיר ומגוון באפיון, ניהול , תפעול ומתן פתרונות בכל תחומי אבטחת המידע ובניהול של פרויקטים מאתגרים ומורכבים. 

 
חברתנו תתאים ללקוח פתרון יעודי בהתאם לצרכיו ובהתאם לאפיון ורמת האבטחה המתאימה לצרכי הארגון (הלקוח) 

 

Octally מאפשרת ללקוח לבחור את רמת השירות המתאימה לו - אפיון בלבד, אפיון וביצוע רכש, אפיון רכש והקמה, אפיון הקמה ותפעול מלא של הפרויקט.


 

       
 
 
 ניהול ובקרת סיכונים

 

  • ביצוע סקרי סיכונים לאיתור חשיפות, איומים, וכשלים אפשריים, וסיוע בתכנון, הטמעה ובקרה של מערכי אבטחת המידע בארגון בהתאמה לצרכיו ולדרישותיו העסקיות והארגוניות. 
  • זיהוי, מיפוי וסיוע בניהול הסיכונים במערכות מידע חוצות ארגון, תוך בחינת מימושם של אמצעי האבטחה והבקרה הנדרשים במערכות ובתהליכים הנלווים (ERP, CRM, SCM, SAP, Billing ואחרות). 
  • סיקור ארכיטקטורת אבטחת המידע ויישומה במערכות מחשב מרכזיות, וסיוע בתכנון והקמת מערך אבטחה ובקרה חוצה ארגון, מעמדת המשתמש ועד למערכות הליבה (Mainframe, iSeries, Alpha וכד').

 

 

הוראות, תקנים ורגולציות

 

  • "צילום" מצב אבטחת המידע במוסדות, חברות וארגונים במגמה לאיתור פערים אפשריים בין הקיים לנדרש בהוראות, רגולציות ותקנים מקומיים ובינלאומיים (SOX, HIPAA, 357, 257, ,באזל-2 ואחרים). 
  • תכנון, סיוע, פיקוח ובקרה בתהליכי ההטמעה של המדיניות, הנהלים ואמצעי האבטחה ובקרת המידע בארגון, בהתאמה לדרישות המפורטות ברגולציות, תקנים והוראות קיימות ועתידיות. 
  • ליווי ותמיכה בתכנון והכנה ליישום של בקרות אבטחת המידע ובהקמתם של מרכזי ניטור ובקרה - S.O.C - התואמים את מדיניות ודרישות האבטחה הנגזרות מתוך התקנים וההוראות.

 

מוצרים ושירותים נוספים מבית Octally