• windpower
  • mac-invirment

קיימות ואחריות סביבתית

אנו ב- Octally מאמינים שאנו פועלים בסביבה דינמית ומתחדשת וכי חשוב מאוד לשמור על הקשר עם הקהילה ומודעות לקיים מסביבנו.

 

Octally תורמת באופן שוטף במשאבים, אמצעים ובהון אנושי בכדי לשמור על קשר עם הסביבה ועם הקהילה, ובכך לשפר את הקיימות של כולנו.